Lennart Axelsson (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
62
Henkilö
Speaker role
Socialdemokratiska gruppens talesperson
Päivämäärä

Jag kan inte annat än tacka för stödet. Jag hoppas att vi alla kommer att kunna sätta just barnen i fokus. Det är inte säkert att det alltid är bäst när två föräldrar har ansvaret. Men om man sätter barnen i fokus blir det bra, oavsett hur.