354. Staffan Danielsson (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
354
Speaker role
Mittengruppens talesperson
Päivämäärä

Herr president! Kära nordiska vänner! Ledamöter i Nordiska rådet! Jag instämmer egentligen i allt som har sagts här, framför allt i det som presidiets talesperson Hans Wallmark sa. Jag ska säga några ord för Mittengruppen.

Självfallet är alla nordiska språk lika mycket värda. Samtidigt måste vi i Nordiska rådet av praktiska skäl ha en arbetsordning som reglerar hur vi använder, översätter och tolkar dem.

Det var ledsamt att åka hit till Helsingfors och behöva tänka på två olika förslag i en grundläggande fråga som verkligen förtjänar samsyn.

Mittengruppen har inför sessionen arbetat hårt för att få fram en lösning som säkerställer de praktiska reformer som de båda utsända förslagen är helt överens om, men som samtidigt lämnar frågan öppen när det gäller hur arbetsordningen ska utformas, så att den eftersträvade och nödvändiga samsynen kan finnas.

Mittengruppen gläds åt att Nordiska rådet har visat sin konstruktivitet genom att i sann nordisk anda möta förslagen från Finland och Island med konkreta förbättringar. Vi är också övertygade om att Nordiska rådet kommer att enas om hur vi av praktiska skäl ska utforma arbetsordningen för våra språk i rådet. Något annat skulle självfallet vara ett allvarligt misslyckande.

Det är med glädje som jag för Mittengruppens del yrkar bifall till det nu framlagda förslaget. Låt oss använda hashtag #språkfred på Twitter när vi gemensamt för ut vårt eniga beslut!