362. Simon Elo (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
362
Henkilö
Speaker role
Sannfinländarna (udenfor partigruppe)
Päivämäärä

Kiitän myös edustaja Bieleriä hänen asiallisesta puheenvuorostaan. Katson nyt sitten, miten esimerkiksi Vapaa Pohjola -ryhmä tässä äänestää, äänestääkö se edustaja Bielerin esittämällä tavalla.

Skandinavisk oversættelse

Jag tackar också ledamot Bieler för hennes sakliga anförande. Jag ska iaktta hur till exempel gruppen Nordisk Frihet röstar, om den röstar så som ledamot Bieler beskrivit.