407. Håkan Svenneling (Replik)

Herr president! För en svensk är såklart inte det här en riktigt lika känsloladdad fråga som det är för en del andra. Från Nordisk grön vänster hade vi tänkt att rösta för reservationen i dag, men vi kommer nu att ansluta oss till bordläggningen, som jag tycker låter som en bra idé. Jag tycker att det var bra att Karin på ett tydligt sätt kom fram med förslaget om att ta en diskussion i den danska delegationen.

Jag vill också påpeka att det vilar ett tungt ansvar på de kommande presidenterna. Jag vill se mindre konfrontatoriska presidenter i form av Tetzschner – jag ser honom inte i salen just nu – och Martin Kollberg, som jag såg var föreslagna. Jag vill att man för en bra dialog från presidenternas sida för att hitta en bättre väg framåt och en bättre lösning på de här frågorna. Det hoppas jag att vi får se till nästa år.