16.3.
Valiokuntaehdotus kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta, A 1794/hållbart