Tietoa Pohjoismaiden neuvoston valiokunnista

Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Photographer
André H. Jamholt / norden.org
Poliittiset yhteistyöasiat käsitellään pääosin Pohjoismaiden neuvoston valiokunnissa ja neuvostoa johtavassa puheenjohtajistossa.

Valiokunnat käsittelevät kaikki muut paitsi ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat, jotka kuuluvat puheenjohtajistolle.

Ehdotuksista päätöksiin

Pohjoismaiden neuvoston jäsenen tai jäsenten tekemä ehdotus jätetään kyseisestä aihealueesta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi. Tämän jälkeen valiokunta voi esimerkiksi lähettää ehdotuksen lausuntokierrokselle eri Pohjoismaihin, järjestää asiantuntijakuulemisen tai hankkia muulla tavoin tietoa ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan.

Valiokunta laatii selvitystensä pohjalta oman ehdotuksensa eli mietinnön, joka luovutetaan neuvostoa johtavan puheenjohtajiston tai yleiskokouksen käsiteltäväksi. Ne päättävät, mihin toimenpiteisiin Pohjoismaiden hallitusten tai Pohjoismaiden ministerineuvoston suositetaan ryhtyvän ehdotuksen pohjalta.

Tiedonkeruuta

Valiokunta voi myös perehtyä eri aiheisiin ja selvittää siten, tulisiko sen itse tehdä ehdotus pohjoismaisista yhteistyötoimenpiteistä. Valiokunnilla voi olla määräaikaisia työryhmiä, joilla on rajatut tehtävät. Näin jäsenet voivat syventää tietämystään ja päättää, tulisiko valiokunnan jatkaa asian käsittelyä ja laatia siitä ehdotus. Työryhmä voi myös saada tehtäväkseen konkreettisia ehdotuksia valiokunnalle. Valiokunnat järjestävät toisinaan seminaareja ja konferensseja herättääkseen tai käydäkseen keskustelua pohjoismaisista ongelmista.

Valiokuntakokoukset suljettuja

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnissa on enimmillään 18 jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Valiokuntakokoukset eivät ole julkisia. Konferenssit ja seminaarit sen sijaan ovat usein avoimia myös muille kuin valiokunnan jäsenille ja kutsuvieraille.

Kansalliset ja kansainväliset yhteydet

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat tekevät yhteistyötä kansallisten parlamenttien vastaavien valiokuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään niin ikään Viron, Latvian ja Liettuan parlamentaarisen yhteistyöelimen – Baltian yleiskokouksen – sisarvaliokuntien sekä muiden tärkeiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tarkastuskomitea

Pohjoismaiden neuvostossa on myös tarkastuskomitea, jonka päätehtävänä on tarkastaa yhteispohjoismaisin varoin rahoitettavaa toimintaa sekä tehtyjen päätösten toteutusta. Neuvoston vaalikomitea taas valmistelee neuvoston istunnoissa toimitettavat vaalit.

Vaaleja istunnossa

Pohjoismaiden neuvoston syksyllä pidettävässä varsinaisessa istunnossa valitaan valiokuntien, puheenjohtajiston ja tarkastuskomitean puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.