18.4.
Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2018 toiminnasta, C 4/2019/kk