18.4.
Consideration of the Danish National Audit Office’s report to the Nordic Council on the audited accounts of the Nordic Council’s activities 2018 C 4/2019/cc

424
Christian Juhl
Response to reply

Præsidiet havde sin første debat om det her i forgårs på præsidiemødet, hvor vi diskuterede, at også i Nordisk Råd skal vi være sikre på, at alting fungerer, som det skal - på alle niveauer.