Hellin julkilausuma – Tiedonanto energiaministereiden 11. lokakuuta 2012 Hellissä järjestetystä kokouksesta

11.10.12 | Julkilausuma
Pohjoismaiden energiaministerit kokoontuivat 11. lokakuuta 2012 Helliin Norjaan keskustelemaan pohjoismaisten energiamarkkinoiden kehittämisestä, uusiutuvaan energiaan liittyvistä panostuksista, energiatehokkuudesta ja energiatekniikasta.

Tietoja

Adopted
11.10.2012
Location
Trondheim

Sähkömarkkinat

Ministerit olivat yksimielisiä siitä, että pohjoismaisia sähkömarkkinoita tulee kehittää edelleen ja että yhteispohjoismaisiin loppukäyttäjämarkkinoihin tulee panostaa täysillä. Säätelemättömän uusiutuvan energiatuotannon, kuten tuulivoiman, lisääntyminen merkitsee uusia haasteita voimajärjestelmälle. Ministerit olivat tyytyväisiä siirtoverkko-operaattorien arvioon siitä, että lähitulevaisuudessa rakennettava tuulivoima voidaan kytkeä pohjoismaiseen sähköverkkoon ilman suurempia esteitä. Ministerit painottivat lisäksi, että on tärkeää jatkaa investointeja sähköverkon vahvistamiseen. Ministerit päättivät myös selvittää tarkemmin, miten kulutus voisi olla joustavampaa ja siten edesauttaa uusiutuvan energian integroimista.

Uusiutuva energia

Pohjoismaat ovat panostaneet paljon uusiutuvaan energiaan, ja niiden tavoitteena on pysyä tässä suhteessa edelleen EU:n keskiarvon yläpuolella. Pohjoismaiden energiaministerit totesivat sekä maiden omien kansallisten panostusten että maiden välisen yhteistyön (esimerkiksi Norjan ja Ruotsin sertifikaattimarkkinat) johtavan siihen, että Pohjoismaat ovat Euroopassa kärkiasemassa vuoteen 2020 mennessä ja siitä eteenpäin. Ministerit painottivat tärkeyttä osallistua aktiivisesti meneillään olevaan keskusteluun vuoteen 2030 tähtäävistä poliittisista puitteista ja EU-komission viimeisimmästä uusiutuvaa energiaa koskevasta tiedonannosta. 

Energiatehokkuus

Pohjoismaiden energiaministerit keskustelivat EU:n uudesta energiatehokkuusdirektiivistä ja pohjoismaisen yhteistyön jatkamisesta energiatehokkuuden parissa.
Ministerit käsittelivät myös mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä energiaan liittyvien tuotteiden markkinavalvonnassa. Tämä on erityisen tärkeää EU- ja Eta-lainsäädännön toteuttamisessa liittyen energiamerkintöihin ja ekologisen suunnitteluun, joiden yhteisestä koordinoinnista voidaan saada etua. Ministerit päättivät sen vuoksi tehdä yhteistyöstä pysyvämpää seuraavan kolmen vuoden ajan. He olivat yksimielisiä siitä, että yhteistyö tulee rahoittaa kolmen seuraavan vuoden ajan Pohjoismaiden ministerineuvoston saatavilla olevista varoista ja että Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö vastaa tämän seurannasta käytännössä. 

Pohjoismainen energiantutkimus

Ministerit korostivat, että Pohjoismaiden on tärkeää panostaa energiantutkimukseen jatkossakin. Pohjoismaat ovat tehneet energiantutkimusyhteistyötä vuodesta 1985 alkaen, ja vuodesta 1999 yhteistyötä on tehty Pohjoismaisen energiantutkimuksen (NEF) puitteissa. Yhteistyön tarkoituksena on täydentää energia-alan kansallisia tutkimusohjelmia.

Ilmastonmuutos ja tarve siirtyä matalapäästöiseen yhteiskuntaan ovat täysin uusia haasteita, jotka koskettavat koko maailmaa ja Pohjolaa alueena. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on todennut, että lisäpanostukset energia-alan innovointiin, tutkimukseen, kehitykseen ja esittelyyn ovat välttämättömiä tämän muutoksen toteuttamiseksi. Energiaministerit päättivät myös Pohjoismaisen energiantutkimuksen toiminnan arvioimisesta. Arvioinnin tulee valmistua syksyn 2013 ministerikokoukseen.

Pohjoismaiden energiapanostukset ja vihreä kasvu

Pohjoismaiden energiaministerit painottivat, että energia-alan panostukset ovat jatkossa tärkeässä osassa vihreän kasvun suhteen. Pohjoismainen energia-alan toimintaohjelma jatkuu vuoteen 2013 asti, ja sillä on erittäin tärkeä osa vihreää kasvua koskevassa panostuksessa. Uudesta pohjoismaisesta energia-alan toimintaohjelmasta keskustellaan vuoden 2013 kokouksessa.

Contact information