24.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen puheenjohtajakauden ohjelma 2022

24.1.
Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Suomesta esittelee Pohjoismaiden neuvoston Suomen-puheenjohtajakauden ohjelman vuodeksi 2022, asiakirja 14/2021

435
Erkki Tuomioja
Varsinainen puheenvuoro

Tack herr president! Tack för förtroendet som ni visat genom att välja mig till rådets president för nästa år. Jag har haft äran att fungera som president för första gången för nästan 14 år sedan.

436
Rasmus Nordqvist
Vastauspuheenvuoro

Jeg ved, at det ikke er normalt at tage en replik på dette punkt, men jeg fik alligevel noget på hjerte, da jeg hørte om det fantastiske program, som I lægger frem.

438
Puheenvuoro

Tack ordförande! Kära nordiska vänner! Jag vill inleda med att gratulera den nyvalda rådspresidenten och vicepresidenten på Ungdomens Nordiska Råds vägnar.