295. Outi Alanko-Kahiluoto (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
295
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Arvoisa puheenjohtaja! Pidän tätä aloitetta hyvin tarpeellisena, koska kyllähän me kaikki näemme sen, ettei huumausainepolitiikka Pohjoismaissa toimi. Itse olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi tarkastella huumausainepolitiikkaa kokonaisuutena ja kuunnella tässä nimenomaan asiantuntijoita ja tehdä tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa ja kenties pohtia sitä, miten voisimme siirtää painopistettä huumausainepolitiikassa rangaistukseen perustuvasta lainsäädännöstä terveys- ja hyvinvointipoliittiseen ajatteluun ja tietoon pohjautuvaan lainsäädäntöön.

Ymmärsin ainakin niin, että aloitteessa ei ehdoteta huumausainekaupan laillistamista, vaan nimenomaan pohdittaisiin sitä, miten voidaan tukea käyttäjien mahdollisuutta hakeutua hoitoon ja päästä eroon huumausaineiden käytöstä. Siinä itse katson, että asiantuntijat ovat luultavasti oikeassa, koska tutkittuun tietoonhan perustuu se näkemys, että jos poistaisimme käytön rangaistuksen, niin silloin ne, jotka uhkaavat syrjäytyä yhteiskunnasta ja kenties menettää henkensä huumausaineiden takia, uskaltaisivat matalammalla kynnyksellä hakeutua hoitoon pelkäämättä sitä, että menettävät esimerkiksi mahdollisuutensa hakeutua opiskelemaan tai hakeutua tulevaisuudessa johonkin tiettyyn työpaikkaan.

Toivoisin todella, että voisimme ennakkoluulottomasti jatkaa keskustelua humaanista huumausainepolitiikasta. Sehän ei vielä velvoita teitä ketään mihinkään, mutta minusta se, että emme edes keskustele, on epähumaania tässä tapauksessa.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade ordförande! Jag anser att detta initiativ är mycket nödvändigt, för vi ser ju alla att narkotikapolitiken i de nordiska länderna inte fungerar. Personligen är jag övertygad om att vi bör granska narkotikapolitiken som en helhet, lyssna uttryckligen på experterna och fatta beslut som grundar sig på forskning och kanske överväga att flytta över tyngdpunkten i narkotikapolitiken från en straffbaserad lagstiftning till ett hälso- och välfärdspolitiskt perspektiv och en lagstiftning som grundar sig på forskningsresultat.

Jag uppfattar det åtminstone så att förslaget inte handlar om att legalisera narkotikahandeln, utan uttryckligen om hur vi kan stödja missbrukarnas möjligheter att söka vård och komma ur narkotikamissbruket. Jag tror själv att experterna förmodligen har rätt, eftersom forskningen stödjer uppfattningen att en avkriminalisering av bruket skulle uppmuntra dem som riskerar att marginaliseras och kanske mista livet på grund av narkotika att uppsöka vård, utan att behöva frukta för att till exempel förlora sina chanser att ansöka om en studieplats eller ett visst jobb i framtiden.

Jag hoppas verkligen att vi fördomsfritt kunde fortsätta diskutera en human narkotikapolitik. Det förpliktar ju ingen av er till något alls, men jag tycker att det är inhumant att inte ens vilja diskutera frågan i det här fallet.