300. Kjerstin Wøyen Funderud (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
300
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Nå har ikke jeg vært med på utvalgets behandling av det - jeg er jo ny denne gangen. Men oppfatningen hos oss er at det innebærer en legalisering. Og når jeg har hørt på replikkene og debatten her i dag, er det også flere av medlemmene som støtter forslaget, som mener det. Jeg støtter den personen som sa i sted at kanskje vi skulle gått ytterligere inn i det og hatt et tydeligere forslag – at vi jobber videre med et nytt forslag der vi også jobber med de menneskerettighetsbaserte sidene av det, og at vi da klarer å enes om noe som ikke er så utydelig på det med legalisering og avkriminalisering.