309. Tone Wilhelmsen Trøen (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
309
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Jeg skal selvfølgelig ikke kommentere direkte med tanke på hva som skjer i det finske parlamentet, men jeg la merke til at i går, da vi hadde helseministeren til stede, var det ingen fra Nordisk grønt venstre som tok opp denne problemstillingen. Man kunne adressert dette i går i plenum og sagt at dette er et viktig tema som helseministrene i Norden bør snakke om. Jeg mener det er det, men jeg har respekt for at vi står for veldig ulike standpunkt i ulike parlamenter på tvers av partiskiller. Derfor følger jeg denne gangen utvalgets flertall.