336. Wille Valve (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
336
Henkilö
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Talman! Det här är ett riktigt bra förslag från Socialdemokratiska gruppen med elektrifiering av sjöfart och terminaler. Ren elektrifierad sjöfart har god potential att växa såsom beskrivs i motionen, och den ansats som beskrivs, alltså att jobba tillsammans i de nordiska länderna och med Östersjöstaterna är helt rätt.

För min hembygd Åland är sjöfarten en av de viktigaste näringarna som finns. Under vinterhalvåret har vi 20 färjeavgångar per dygn, under sommarsäsongen är det nästan det dubbla till Sverige och mot Finland. Men för att vi ska nå målen som beskrivs i motionen behöver vi samarbeta, och i det stärkta infrastruktursamarbetet är det otroligt viktigt att Åland, Färöarna och Grönland är med fullt ut. Vi har inte råd med några vita fläckar i det nordiska infrastruktursamarbetet. Vi ska ju i motsatt riktning, eller hur? Mot världens mest integrerade region. – Tack för ordet.