338. Anders Eriksson (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
338
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Det finns olika åsikter om var de miljövänligaste fartygen går. Går de mellan Vasa och Umeå eller går de rentav mellan Stockholm och Åland och Åbo. Jag tror att det är alternativ två.

Men vi ska inte ha en strid om det, utan vi ska konstatera att inom Norden finns de miljövänligaste fartygen i världen, och det är ju själva plattformen för oss att bygga vidare på. Vi ska inte strida var de går, utan med tillfredsställelse konstatera att vi är världsledande på det här området, och det är bra.