Pohjoismainen saamelaisinstituutti (NSI)

Saamelaiskorkeakoulu on saamelainen oppi- ja tutkimuslaitos, joka vaalii ja kehittää saamelaisten kieltä, kulttuuria ja yhteiskuntaelämää yleissaamelaisesta näkökulmasta.

Tietoja

Postiosoite

Sámi allaskuvla, Hánnoluohkká, 45, N-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino

Ota yhteyttä
Puhelin
+47 78 48 80 00
Sähköposti

Sisältö