2. Pohjoismainen huippukokous

Præsident: Kimmo Sasi

Præsidenten: Vi går nu över till dagordningens punkt to: Det nordiska toppmötet.

Vi inleder nu eftermiddagens temadebatt mellan de nordiska statsministrarna: Utmaningarna för den nordiska välfärdsstaten.

Jag ber statsministrarna att inta sina platser i ministerlogen.Talartiden är fem minuter.

Första talare är Norges utrikesminister Espen Barth Eide som deltar för statsminister Jens Stoltenbergs del. Därefter kommer ordet att överlämnas till de andra statsministrarna. Härefter inleds debatten genom att de olika partigrupperna får ordet i enlighet med deras storleksordning. Nordiska rådets parlamentariker tar ordet och talar från sina platser i salen och deltar i debatten med en taletid på tre minuter.

Kjære nordiske venner.

Norden er en del av Europa. Vi er avhengige av Europa. Vi har et felles europeisk arbeidsmarked. Når det er store problemer ute i Europa, påvirker det våre land i...

Vores nordiske samfund er forskellige, men der er ingen tvivl om, at de har en stærk fælles kerne. Vores nordiske velfærdssamfund bygger på stærke værdier som tillid, tryghed og frihed....

Herr præsident, ærede kollegaer, kære nordiske venner.

Ministerrådet har under Norges formandskab fokuseret på velfærdsstaten i et nordisk perspektiv, som blandt andet beskriver, hvorledes...

Herr præsident. Tak for lejligheden til at deltage i debatten i dag. Det er jo lidt karakteristisk for tidens sprogbrug, at man har valgt at kalde dagens diskussion for udfordringerne for den...

Forseti Norðurlandaráðs, kæru norrænu vinir.

Við búum á Norðurlöndum við einstök velferðarsamfélög. Þessi samfélög höfum við byggt upp um langan tíma og þau þykja til fyrirmyndar í heiminum...

Herr president! Ärade åhörare! Den nordiska välfärdsmodellen har framgångsrikt bidragit till att utveckla våra länders tillväxt, välfärd och sammanhållning. Det är dock viktigt att säga att vi...

Ärade statsministrar, regeringschefer, kära nordiska vänner!

Från åländsk sida är vi de första att stödja det gemensamma nordiska arbetet för grön tillväxt och hållbar utveckling. Den...

Arvoisa presidentti! Hyvät pohjoismaiset ystävät!

Pohjoismaista hyvinvointimallia on kansainvälisesti monissa yhteyksissä kuvattu sosiaaliseksi innovaatioksi, ja sitä se todella on. Se...

Kære nordiske venner. Tak til statsministrene.

Udfordringen her er, hvordan vi kan fremme ligheden i Norden – den lighed, som har skabt de stærke sociale samfund og det...

Arvoisa puhemies! Pitää korjata tuo virhe, eli Suomessa terveyspalveluista 3 prosenttia on yksityisten järjestämiä, mutta sosiaalipalveluissa osuus on suurempi, koska kunnat ovat halunneet ostaa...