6. Yhteistyöministerien kyselytunti

Præsident: Helgi Hjörvar overtog ledelsen af forhandlingerne.

Spørgerne får et minuts taletid og ministrene får to minutter til at svare.

Den växande generationen är både arvtagare till och förnyare av det nordiska samarbetet. Det förutsätter dock kunskap och utbildning om länders historia, kultur, språk och samhällsordning. Skolan...

Tack för en viktig fråga!

Under det svenska ordförandeskapet kommer vi naturligtvis även att fokusera på utbildning, förutom de saker som jag redogjorde för tidigare i dag. Jag vet att det...

Tack för svaret, ministern!

Jag har ett litet tips: Föreningen Norden kommer under de närmaste veckorna att lansera en skolhemsida med den här typen av skolportal, och samordningsministrarna...

Jeg vil kun tilføje, at uddannelsesministrene har haft deres møde her til morgen, og en af de ting, vi diskuterede der, var den nye nordiske skole, som er et forslag fra den danske...

Jag har en fråga som berör folkhälsofrågor.

Astma och allergi är den vanligaste kroniska folksjukdomen. Uppgifter i Sverige visar att 30 procent av skolbarnen har problem när det gäller...

Jeg kan bekræfte, at vi har de samme problemer i Danmark. Jeg har selv tre børn, der lider af astma, så jeg er i dag ekspert på området. Jeg kan også bekræfte, at der gøres en voldsom indsats. Men...

Jeg er glad for spørsmålet, for det er ikke noen tvil om at luftveisplager er et viktig tema.

I Norge ser vi også at kols, som jo er en viktig luftveissykdom, er en av de sykdommene som...

Ég ætla að svara á íslensku þannig að þið getið sett upp heyrnartólin. Út af þessari spurningu þá erum við einmitt núna á Íslandi að skoða það hvernig við getum komið til móts við börn og ungmenni...

Jag vill som gammal forskare egentligen bara tillägga att det inte bara är medicinen som vi ska satsa på och utvecklingen av den, utan det handlar om hela miljömedvetenheten vad gäller vilken...

Arvoisa puheenjohtaja! Pohjoismaiden ja EU:n välinen yhteistyön tiivistyminen on nähty jo pitkään tavoiteltavana asiana. Syy tähän on ollut päivänselvä: Pohjoismaiden ja EU:n keskinäisriippuvuus...