12. Hyvinvointi ja monimuotoisuus

Præsident: Bertel Haarder

Dokumentation:

 - Ministerrådsforslag om nyt samarbejdsprogram for MR-A 2013-16, B 278/næring

 - Nordiska ministerrådets redogörelse till Nordiska rådet: Jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet (Dokument 12/2012)

 - Utvalgsforslag om Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv, A 1566/velferd

 - Utvalgsforslag om ADHD-diagnostisering og medisinering av barn og unge i Norden, A 1551/velferd

 - Udvalgsforslag om ungdomsarbejdsløshed – en nordisk krisepakke, A 1572/kultur

 - Medlemsforslag om kultur og helse i nordisk samarbeid, A 1545/velferd

 

Beslutning:

  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af B 278/næring blev godkendt - Rek. 35/2012
  • Rådet besluttede at tage Dokument 12/2012 til efterretning
  • Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1566/velferd blev godkendt - Rek. 36/2012
  • Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1551/velferd blev godkendt - Rek. 37/2012
  • Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af A 1572/kultur blev godkendt - Rek. 38/2012
  • Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1545/velferd blev godkendt - Rek. 39/2012

Arvoisa presidentti! Kiitän mahdollisuudesta esitellä työelämäministerineuvoston puolesta Pohjoismaiden neuvoston käsiteltäväksi ehdotuksen ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelmaksi...

Related case: ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden työelämäalan yhteistyöohjelmaksi 2013–2016

Herr president, nordiska kolleger! Jag kommer av lätt insedda själ inte att kommentera sakfrågan utan kommer att uppehålla mig vid själva processen.

En grundläggande förutsättning för ett...

Related case: ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden työelämäalan yhteistyöohjelmaksi 2013–2016

Præsident. Arbejdet med ligestillingsintegrering er højt prioriteret af de nordiske ligestillingsministre. Såvel det foregående finske som det indeværende norske og kommende svenske formandskab...

Herra presidentti! Pohjoismaiset kollegat! Kansalais- ja kuluttajavaliokunnan puolesta haluan kiittää ministerineuvostoa tasa-arvoselonteosta ja ministeriä äskeisestä hyvästä puheenvuorosta.

...

Velferdsutvalget vil ha en ny strategi for alkohol- og tobakkspolitikk. Vårt hovedtema i år har vært nordisk alkohol- og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv – jeg vil gjenta: i et...

Related case: Valiokuntaehdotus koskien pohjoismaista alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa kansanterveysnäkökulmasta

Velferdsutvalgets tema for 2012 er: Hva er alkohol og tobakk sett ut fra et folkehelseperspektiv? Det er viktig for alle land i Norden. Vi har store utfordringer og store samfunnskostnader. Mye av...

Related case: Valiokuntaehdotus koskien pohjoismaista alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa kansanterveysnäkökulmasta

Herr president! Jag vill bara understryka att Sverige ändrade sin lagstiftning för inte så länge sedan till att gälla 0,2 promille även för framförande av båt till sjöss. Därför ser vi väldigt...

Related case: Valiokuntaehdotus koskien pohjoismaista alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa kansanterveysnäkökulmasta

Herr president! Jag tycker att ni andra nordiska länder ska fundera lite grann innan ni föreslår att man ska sänka promillegränsen till sjöss till 0,2. Det finns ingen skillnad i statistiken över...

Related case: Valiokuntaehdotus koskien pohjoismaista alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa kansanterveysnäkökulmasta

Herr president! Jag begärde replik på samma tema. Jag anser att det är väldigt värdefullt att Siv Fridleifsdottir nu har förtydligat förslaget. Det står visserligen under punkt nr 12 att det...

Related case: Valiokuntaehdotus koskien pohjoismaista alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa kansanterveysnäkökulmasta

Ærede præsident! Jeg synes, at forslaget er et meget godt forslag. Det er et forslag, som handler om en nordisk alkohol- og tobakspolitik set i et folkesundhedsmæssigt perspektiv, og det er noget...

Related case: Valiokuntaehdotus koskien pohjoismaista alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa kansanterveysnäkökulmasta