14. Istunnon päättäminen

Præsident: Kimmo Sasi

Præsidenten: Vi är härmed vid dagordningens sista punkt Avslutande. På inbjudan av Norges delegation i Nordiska rådet föreslås det att Nordiska rådets kommande ordinarie session, den 65:e sessionen, hålls i vecka 44 år 2013 i Norge. Det föreslås också att presidiet ges mandat att fastställa vilka dagar i den aktuella veckan som sessionen kan hållas.

Kan rådet godkänna detta? Svaret är JA.

Præsidenten: Nordiska rådets 64:e session förklaras härmed avslutad. Jag önskar alla en god resa hem!

Kära nordiska vänner. Vi har haft en mycket god session, vi har talat om framtiden för vår nordiska välfärdsmodell. Debatten kanske inte var så ideologisk som väntat, det kanske kom för få...