2. Pohjoismainen huippukokous

Præsident: Marit Nybakk.

Præsidenten:  Vi går nå over til dagsorden punkt 2 – det nordiske toppmøtet. Vi innleder nå ettermiddagens temadebatt med de nordiske statsministrene: Visjoner for det fremtidige nordiske samarbeidet

-      Hvilket Norden møter dagens ungdom?

-      Er den nordiske model robust og bærekraftig i fremtiden?

 De nordiske statsministre, samt regjeringsledere fra Færøyene, Grønland og Åland har syv minutters taletid.

 Medlemmene gis mulighet for et minutt til kommentar og spørsmål og det gis to minutter til svar.

Som ordfører for det nordiske regjeringssamarbeidet 2013, gis ordet først til statsminister Fredrik Reinfeldt. Deretter overlates ordet til de andre Nordiske statsministrene og regjeringslederene, i alfabetisk rekkefølge. Som vertsland, avslutter Norges statsminister.

Deretter innledes debatten ved at de ulike partigruppene får ordet i rekkefølge i forhold til deres størrelse.

Kan plenarforsamlingen godkjenne dette?

Svaret er JA.

Da er det igjen min jobb å åpne denne debatten før statsministrene får ordet.

Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det jeg har sagt tidligere, men bare understreke hvilken viktig region...

Fru president! Nordiska vänner. I internationella jämförelser är Norden nästan alltid i topp: välstånd och välfärd, jämn inkomstfördelning och hög sysselsättningsgrad, kreativitet och...

Kære nordiske venner. Når vi sådan mødes på en dag som i dag, synes vi jo alle sammen, at det er dejligt og festligt at møde bekendte politiske kolleger og lære nye mennesket at kende og føle den...

Ärade president, bästa kolleger, arvoisa puheenjohtaja! Kun täällä tänään pohdimme pohjoismaisen yhteistyön visioita, minun on aivan ensimmäisenä todettava, että maidemme välisessä yhteistyössä...

Fru præsident. Team Faroe Island lyder meget godt. Vi politikere skal have mod til at sætte mål og have ambitioner for fremtiden. Har vi i denne forsamling tilstrækkeligt mod til dette?...

[Grønlandsk hilsen]. Fru præsident, kære kolleger, ministre og medlemmer af Nordisk Råd. Det var en grønlandsk hilsen, jeg startede med. Jeg føler mig næsten som derhjemme her i Norge. For lidt...

Fru President! Hela världen, i större omfattning än någonsin, står nu öppnare för andra länders medborgare, inklusive dagens unga i Norden när de ska börja delta i dagens samhälle som ansvariga...

Tusen tack, ärade fru president, talmän, statsministrar, parlamentariker, nordiska vänner!

I början av nittiotalet drabbades Finland av den så kallade laman, den djupaste ekonomiska...

Det er en glede for meg å ønske Nordisk råd og mine nordiske kollegaer velkommen til Oslo. De nordiske landene er våre nærmeste samtalepartnere. Det er dem vi sammenligner oss med, og i mange...

Kære nordiske venner og ærede præsident. Tak for disse visioner om den nordiske supermodel.

Lad mig sige, at den nordiske supermodel undergraves af privatisering til internationale firmaer...