1. Istunnon avaaminen

Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 14.30

Riksdagens talman Urban Ahlin bød Nordisk Råd velkommen til Sveriges Riksdag i Stockholm og til 66. session.

Præsident: Hans Wallmark

Præsidenten:Jag ber alla inta sina platser.Ärade parlamentspresidenter, ministrar, tidigare presidenter och gäster, ärade medlemmar i Nordiska rådet – kort sagt: Kära nordiska vänner. Å Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och en ära för mig att hälsa alla hjärtligt välkomna till Nordiska rådets 66:e session. Jag hälsar också de många tjänstemän och representanter från organisationer och media som också följer våra förhandlingar. Vi är glada för det visade intresset för det nordiska samarbetet.  

Fastsættelse af deltagerlistenPræsidenten: Vi går till fastställande av deltagarlistan En deltagarlista har delats ut i salen.Kan deltagarlistan fastställas? Svaret är JA.Under denna punkt vill jag påminna om att eventuella ändringer i deltagarlistan ska inlämnas skriftligt till protokollskrivaren här på podiet. 

Godkendelse af dagsorden:Præsidenten: Vi går till godkännande av dagordningen. Presidiets förslag till dagordning för sessionen har delats ut i salen.Kan förslaget till dagordning godkännas? Svaret är JA.

Regler for sessionens gennemførelse: Præsidenten: 

Vi går till regler för sessionens genomförande, som har delats ut i salen. Jag vill särskilt uppmärksamma er på den att-sats, där det framgår att alla punkter på dagordningen får den tid som är avsatt i dagordningen. Om debatten överskrider den avsatta tidsramen föreslås att presidenten kan avsluta debatten även om det återstår fler talare på talarlistan.Presidenten tilldelar ordet efter partigruppsstorlek.

Notera också att det ges möjlighet för alla gästande parlamentariker, samt Ungdomens Nordiska råd, att tala under generaldebatten.

Kan plenarförsamlingen godkänna förslaget? Svaret er JA.

Presidenten: Jag ber alla deltagare vara uppmärksamma på att förhandsanmälan till talarlistan ska inlämnas senast 15 minuter innan den aktuella dagordningspunkten börjar. Detta görs utanför plenisalen, i en lokal som heter ”Templum.” Anmälan efter detta kan göras vid podiet.Talarlistans ordningsföljd framgår på skärmen på väggen.Jag vill också göra er uppmärksamma på att justerade tal inlämnas utanför salens utgångar.

För dem som önskar en replik så ges detta i samband med siste talare, med en minuts talartid och en minut till svar. Den som repliken riktas till bereds möjlighet att svara direkt. Varje medlem har rätt till två repliker i samma replikskifte. Repliker tas från platserna, medan inlägg hålls från talarstolen. Notera att man inte kan tala i mikrofonerna förrän mikrofonen lyser rött!

Under det Nordiska Toppmötet, Aktualitetsdebatten, samt under samarbetsministrarnas frågetimme gäller särskilda regler för talartiden. Det krävs ingen förhandsanmälan till talarlista under dessa punkter.

Information om votering ges när det blir aktuellt.

Jag vill informera er om att presidenten kommer att vara uppmärksam på att talartiderna i debatterna hålls.

 Innan vi nu börjar kan jag också passa på att nämna att nätverket här i salen kan upplevas som lite långsamt, beroende på vilken device man använder.

 

 

 

Ärade nordiska talmän, statsministrar, statsråd, parlamentariker, mina damer och herrar! Det är för mig en stor glädje att som riksdagens talman få hälsa er alla hjärtligt välkomna till Stockholm...

Ärade parlamentspresidenter, ministrar, tidigare presidenter och gäster, ärade medlemmar i Nordiska rådet, kort sagt alla goda nordiska vänner! Å Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och...