17. Istunnon päättäminen

Presidenten: Vi har kommit till den sista punkten på dagordningen, som är sessionens avslutning samt fastställande av tid och plats för nästa session. 

På inbjudan från Islands delegation i Nordiska rådet, föreslås att Nordiska rådets kommande höstsession, den 67:e sessionen, hålls vecka 44 i Island. Det föreslås också att presidiet ges mandat att fastställa vilka dagar i den aktuella veckan som sessionen ska genomföras.

Kan rådet godkänna detta? Svaret är JA.

Kära NATO-vänner… eller Nordenvänner! Jag hade visst med mig manus till mitt inlägg från gårdagen.

Vår session är nu på väg att avslutas. Jag vill tacka er alla för goda debatter, goda...