13. Jäsenehdotukset ja maakuntahallituksen ehdotukset

Presidenten: Vi behandlar nu dagordningspunkt 13: BEHANDLING AV MEDLEMSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG FRÅN LANDSSTYREN.

Presidenten: Det första ärendet är ”Betänkande över medlemsförslag om godkännande av alla de nordiska ländernas nationalspråk som officiella arbetsspråk i Nordiska rådet”

Presidiet har lagt fram ett reviderat förslag till beslut som har delats ut i salen.

För att vi ska kunna behandla förslaget krävs att 2/3 av plenarförsamlingen medger detta.

Kan plenarförsamlingen godkänna detta? Svar JA.

Presidenten: Nästa punkt på dagordningen handlar om Färöarnas ansökan om att bli fullvärdig medlem av Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet och omfattat av alla nordiska avtal och konventioner.

Landsstyreförslaget och medlemsförslaget presenteras samlat.

Färöarna har framställt nya yrkanden till båda förslagen.

Dessa har delats ut i salen.

Vi börjar med ”Betänkande över landsstyreförslag om Färöarnas ansökan om att bli fullvärdig medlem av Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet och omfattat av alla nordiska avtal och konventioner”

Dokumentation:

  • ”Betänkande över medlemsförslag om godkännande av alla de nordiska ländernas nationalspråk som officiella arbetsspråk i Nordiska rådet”  A 1685/presidiet, reservation
  • ”Betänkande över landsstyreförslag om Färöarnas ansökan om att bli fullvärdig medlem av Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet och omfattat av alla nordiska avtal och konventioner” B 313/præsidet
  • ”Betänkande över medlemsförslag om Färöarnas deltagande i alla nordiska avtal och konventioner” A 1704/præsidiet
  • "Betänkande över medlemsförslag om att avskaffa geoblockering" A 1720/kultur

Herr president! Kära vänner! Vi har nu under ett antal dagar talat om Norden och markerat att det är ett område präglat av fred och tillit och att vi med fredliga medel kan lösa svåra problem och...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Tack, herr ordförande! Det finns en reservation för det ursprungliga förslaget från presidiet som jag härmed kan ta bort. Vi är nöjda med det resultat som har uppnåtts. Men jag skulle kanske säga...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Kiitos, puheenjohtaja, kiitos koko Pohjoismaiden neuvostolle hyvästä ymmärryksestä tätä aloitetta kohtaan! Kaikki aiemmin suunnittelemani puheenvuorot tähän kohtaan menivät nyt uusiksi, kun tässä...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Presidentti! Minulla oli repliikki kollega Eerolan puheenvuoroon.

Myös minä olen erittäin hyvilläni siitä, että olemme saavuttaneet laajan konsensuksen tästä asiasta. Tämä on yhteinen, iso...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Näin on, ja luin itse myös tämän tutkimuksen. Tosiaan 90 prosenttia pohjoismaalaisista ja myös siis suomalaista on sitä mieltä, että pohjoismainen yhteistyö on tärkeää. 10 prosenttia on ilmeisesti...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Herr president! Kära nordiska vänner! Ledamöter i Nordiska rådet! Jag instämmer egentligen i allt som har sagts här, framför allt i det som presidiets talesperson Hans Wallmark sa. Jag ska säga...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Qujanaq, siulittaasoq. Kære kollegaer. Jeg kan godt bakke op om det forslag, der kom. Jeg har stor sympati for Juho, som talte lige før mig, og jeg vil gerne sige, at det også gælder for det...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Herr president, medlemmar och kollegor i Nordiska rådet! Nordens sak är vår, brukar jag säga och proklamera i våra Nordenpolitiska debatter i Sveriges riksdag och i nordiska debatter generellt....

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Virðulegi forseti. Ég tala hér sem Íslendingur, ekki fyrir hönd flokksins heldur sem þingmaður Íslands. Ég er ánægður með að þessu máli skuli vera þokað áfram. Við Íslendingar höfum gengið í takt...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi

Arvoisa puheenjohtaja! Ensinnäkin haluan onnitella entistä nuorisopolitiikan kollegaani, edustaja Wille Rydmania siitä, että hän on puheenjohtajan tehtävässä. Tämä osoittaa myös tietysti...

Related case: Jäsenehdotus kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi