Aluekehittämisen ja aluesuunnittelun pohjoismainen yhteistyöohjelma 2017–2020

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaiden aluepolitiikasta vastaavat ministerit ovat laatineet pohjoismaisen yhteistyöohjelman, jonka tavoitteena on edistää entistä laajempaa tiedonvaihtoa, nostaa esiin hyviä esimerkkejä toimista poliittisesti tärkeillä aloilla ja vahvistaa Pohjoismaiden aluepoliittista yhteistyötä.Jo pitkään jatkunut Pohjoismaiden aluepoliittinen yhteistyö luo hyviä mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen, keskinäiseen ymmärrykseen ja yhteisiin toimiin. Yhteistyön perusajatuksen mukaan yhdessä oppiminen ja yhteiset ratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä Pohjoismaiden alueiden kestävää kehitystä edistävien tulosten saavuttamiseksi.
Julkaisunumero
2017:721