Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa

– yhteinen suunta, erilaiset kysymykset

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
5 000 vastaajaa Pohjoismaissa osallistui kattavaan kyselytutkimukseen pohjoismaisesta yhteistyöstä, ilmastosta ja demokraattisesta osallisuudesta. Tulosten mukaan Pohjolan asukkaat ovat huolissaan kehityksestä ja pitävät ilmastoa ja ympäristöä Pohjoismaiden tärkeimpänä yhteistyöalueena. Heillä on myös hyvin monenlaisia mielipiteitä siitä, mitkä ovat parhaita toimenpiteitä ja miten hyvin he uskovat poliitikkojen ratkaisevan ilmastokriisin. Raportissa tuodaan esiin ne haasteet ja mahdollisuudet, joihin pohjoismaiset demokratiat törmäävät tehdessään työtä ilmaston ja ympäristön tulevaisuuden puolesta.
Julkaisunumero
2020:034