Pohjoismaiden innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelma vuosille 2018–2021

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismailla on edessään useita haasteita, kun ne hyvinvoinnin ja alueen yhtenäisyyden turvaamiseksi pyrkivät luomaan kasvua ja työllisyyttä kaikkialla Pohjolassa. Tässä yhteistyöohjelmassa kuvataan keskeisimpiä haasteita ja yhteistyöalueita ja annetaan selkeä suunta pohjoismaiselle elinkeinopoliittiselle yhteistyölle. Yhteistyöohjelman avulla Pohjoismaiden elinkeinoministerit haluavat 1) varmistaa alueen nopean uudistumiskyvyn, 2) vahvistaa innovaatio- ja kilpailukykyä ja 3) parantaa mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Ministeritason yhteistyötä tehdään myös Pohjoismaiden intressien edistämiseksi EU:ssa. Yhteistyöohjelman lähtökohtana ovat Pohjoismaiden omat elinkeinopolitiikan painopistealueet ja kansalliset panostukset, ja se perustuu aikaisempiin onnistuneisiin pohjoismaisiin toimiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiden olennaisilta osin.
Julkaisunumero
2018:703