Pohjoismaiden neuvoston kansainvälinen strategia

Hyväksytty Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavíkissä 15. maaliskuuta 2023

Tietoja

Publish date
Abstract
Tämä strategia perustuu Pohjoismaiden neuvoston ensimmäiseen kansainväliseen strategiaan (2018–2022). Strategiassa määritellään neuvoston kansainvälisen työn strategiset ja pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden neuvoston kansainvälistä toimintaa. Pohjoismaiden neuvosto tekee tiivistä yhteistyötä monien kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten parlamentaaristen organisaatioiden kanssa. Strategia sisältää myös tavoitteita ja suosituksia Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden hallituksille. Päävastuu Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisestä yhteistyöstä sekä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevista asioista on puheenjohtajistolla.
Publication number
2023:716