Pohjoismainen energiapoliittinen yhteistyöohjelma 2018–2021

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaiden energiaministerit esittelevät täten uuden pohjoismaisen energiapoliittisen yhteistyöohjelman vuosiksi 2018–2021.Pohjoismaisen energiayhteistyön visiona on tehdä vahvaa, luottamukseen perustuvaa ja mukautumiskykyistä yhteistyötä ja kehittää siten pohjoismaisia energiajärjestelmiä tavalla, joka turvaa maailman yhdentyneimmän, älykkäimmän ja vähäpäästöisimmän vihreän talouden sekä vahvan kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden.Kauden 2018–2021 pohjoismaisessa energiayhteistyössä käsitellään erityisesti seuraavia alueita:• pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittäminen• uusiutuva energia• energiatehokkuuden parantaminen• tiedonvaihto ja vuoropuhelu Pohjoismaiden energia-politiikoista ja strategioista• energiatutkimus ja innovointi Pohjoismaisen energian-tutkimuksen välityksellä• Pohjola Euroopassa ja erityisesti EU:n energiaunionin toteutuminen• Pohjolan lähialueet ja erityisesti Baltian maat• energiaan liittyvät liikenneasiat• Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin energiasektori• muut sektorienväliset ohjelmat ja hankkeet sekä muu kansainvälinen yhteistyö.
Julkaisunumero
2017:772