POHJOLA – kestävä ja integroitunut alue?

Visio 2030:n lähtötilanneraportti

Tietoja

Publish date
Abstract
Visio 2030:n tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio on kunnianhimoinen, ja siksi kehitystä on seurattava tarkkaan, jotta tietäisimme, miten pitkälle Pohjoismaat ovat päässeet vision toteutuksessa. Pohjoismaiden ministerineuvosto on sen vuoksi pyytänyt Rambøll Management Consultingia mittaamaan Visio 2030:n lähtötilanteen. Tarkoituksena on ollut arvioida Visio 2030:n toteutuksen pohjoismainen lähtötilanne. Visio 2030:n lähtötilannemittauksen mukaan Pohjoismaiden lähtökohta on kaiken kaikkiaan vakaa, ja alueen kehitys kohti maailman kestävintä ja integroituneinta aluetta on yleisesti ottaen myönteistä. Lähtötilannemittauksen mukaan erityisesti vihreän Pohjolan osalta on kuitenkin yhä erilaisia haasteita ja parantamisen varaa.
Publication number
2021:725