Tiedolla tehoa käytännön toimiin

Sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) päätti vuonna 2017 teettää strategisen selvityksen sosiaalialan pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa sosiaalialan pohjoismaista yhteistyötä siten, että se vastaa maiden tarpeisiin ja ajankohtaisiin ongelmiin ja johtaa konkreettisiin tuloksiin. Selvitysmiehen tehtävänä oli laatia raportti, jonka ehdotusten avulla MR-S ja sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea (ÄK-S) voisivat kehittää nykyistä yhteistyötä ja uusia aloitteita tuleville 5–10 vuodelle.Selvitysmiehenä on toiminut Islannin entinen sosiaaliministeri ja valtiovarainministeri Árni Páll Árnason. Hän on tavannut sosiaalialan pohjoismaisia ja kansainvälisiä toimijoita ja laatinut keskustelujen pohjalta riippumattoman raportin, johon sisältyy 14 ehdotusta sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi.Raportti kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvoston tulevaisuuteen tähtäävien strategiaselvitysten sarjaan.  Strategiaselvityksiä on tähän mennessä laadittu työelämän, ympäristön, lainsäädännön, terveyden ja energian alalla. Selvitykset ovat osa ministerineuvoston Nyt Norden -uudistustyötä.
Julkaisunumero
2018:823