Toimintasuunnitelma ja budjetti 2020 – Tiivistelmä

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismainen budjetti on pohjoismaisen yhteistyön ohjaamisen ja priorisoinnin keskeinen työkalu. Myös suurilla yhteiskunnallisilla haasteilla on merkitystä pohjoismaiselle yhteistyölle. Kyse on esimerkiksi siitä, miten kohtaamme geopoliittisten muutosten vaikutukset, maahanmuuton ja ilmastohaasteen. Kasvanut kansainvälinen kiinnostus pohjoismaisia ratkaisuja kohtaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Se edellyttää dynaamista ja joustavaa yhteistyötä, jossa budjetti on tärkeä työkalu uusien ratkaisujen löytämiseksi uusiin haasteisiin.
Julkaisunumero
2020:702