Visio 2030:n pohjoismaiset indikaattorit

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Visio 2030:n pohjoismaiset indikaattorit ovat tärkeä väline, jolla seurataan kehitystä kohti visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio 2030:n pohjoismaisten indikaattorien avulla voimme seurata Pohjolan yleistä kehittymistä kohti vision tavoitteita. Indikaattoreilla vastataan kysymykseen, onko Pohjola maailman kestävin ja integroitunein alue, sekä siihen, olemmeko saavuttaneet kolme tavoitetta: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.
Julkaisunumero
2021:721