Kimmo Sasi (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
203
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Herr president! Jag presenterar för presidiets del rådets internationella strategi; dokumentet är utdelat till er alla.

Tanken är att vi ska fortsätta att aktivt delta i det internationella samarbetet också i utrikes- och försvarspolitiken. Jag vill nämna tre områden där vi ska vara speciellt flitiga och aktiva. Det är Nordeuropa, Nordatlanten och Europeiska unionen. Vad gäller utrikes- och försvarspolitiken i allmänhet vill vi att rådet fortsätter sitt arbete på basen av Stoltenbergrapporten. Vi har, som sagt, i dag diskuterat övervakningen av det isländska luftrummet. Vi ska gå vidare på den vägen och försöka förverkliga så många av Stoltenbergs förslag som möjligt. Men i dagens läge måste vi komma ihåg att vi inte alltid bara ska tala om militärt försvar, utan vi ska också tala om samhällets säkerhet. Säkerhetsbegreppet är alltså mycket bredare. Vi har ju problem i våra länder, och därför måste vi använda ett brett säkerhetsbegrepp i detta sammanhang.

Vad gäller Europeiska unionen ska vi försöka öka vårt inflytande i beslutsfattandet. Det är viktigt att vi försöker definiera våra tyngdpunktsområden för EU-samarbetet. Ministrarna ska diskutera detta, liksom även rådet. Sedan ska vi driva de ärenden vi tycker är viktiga. Det är väsentligt att vi inte längre har Europautskottet, såsom tidigare, utan alla utskott ska ta hand om arbetsområden om det är något som händer i EU och är viktigt för de nordiska länderna. Där vi har gemensamma synpunkter ska våra utskott självmant ta upp dessa frågor och föreslå vilka gemensamma aktioner vi skulle kunna vidta.

När det gäller det arktiska samarbetet hade vi en temasession i Reykjavik, och den var mycket lyckad. Vi godkände rekommendationer och ska nu följa upp att de verkställs. Det viktiga är att vi får en gemensam nordisk strategi för det arktiska samarbetet.

Ryssland är en stormakt nära oss, och den är också väldigt viktig för oss. Vårt mål med Ryssland ska vara att vi stöder den demokratiska utvecklingen i landet, ökar den ömsesidiga förståelsen och utbyter erfarenheter. På det viset kan vi lära oss av ryssarna och de kan kanske lära sig någonting av oss. Måndag kväll hade vi ett mycket bra möte med den ryska delegationen. Vi har kommit överens om nästa års program där det väsentliga är att vi samarbetar med statsduman, regionrådet och de regionala parlamenten i Nordvästryssland. Vi har förra året godkänt linjerna för samarbetet med Ryssland. Nu har vi kommit överens om våra möten, studieprogrammet nästa år och rundabordssamtalen samt även forumet för de unga politikerna. Också de ekonomiska miljöprojekten är mycket viktiga Där har vi stöd av NIB, Nordiska Investeringsbanken, och NEFCO. Dessutom är samarbetet med den baltiska församlingen viktig.

Vitryssland talade vi alldeles nyss om. Det är ett område där man verkligen måste kämpa för att få en demokrati till stånd i landet.