Marit Nybakk (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
207
Person
Date

Jeg har lyst til å gi uttrykk for at jeg er helt enig i at det er viktig å støtte demokratiutviklingen i de arabiske landene. Det har vi også gjort, både bilateralt fra hvert av landene og fra nordisk hold. Fra norsk side bevilger vi blant annet midler til menneskerettighetstiltak til det sivile samfunn og også til demokratiutvikling.

Det jeg tok opp i mitt innlegg, var imidlertid at det i enkelte av disse landene ser ut til å være en utvikling når det gjelder kvinners rettigheter, som er ganske foruroligende. Derfor er det viktig at vi målretter støtte til for eksempel kvinneorganisasjoner og følger det som dreier seg om kvinner. Jeg har lyst til å legge til at det gjelder ikke bare de arabiske landene, det gjelder faktisk også et europeisk land: Mens de tre beste landene i verden for kvinner å leve i er Island, Finland og Norge – i rekkefølge – ligger Tyrkia, som er et europeisk land, på 124.-plass, så vi har faktisk en god del å gjøre både når det gjelder demokratiutvikling, menneskerettigheter og kvinners rettigheter.