Simo Rundgren (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
260
Person
Date

Arvoisa presidentti! Äsken valiokunnan näkemyksistä saamamme esittely oli erittäin hyvä, ja siinä on myös riittävästi kritiikkiä tuohon. Siinä vaaditaan konkretiaa tältä toiminnalta.

Yksi raja-alueita koskeva ehdotus on se, mikä on Suomen ulkoasiainvaliokunnan mietinnön Suomen rajaestekeskustelun yhteenveto-osassa todettu asia: Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin yhteinen pitkä raja-alue Tornionlaakso otettaisiin eräänlaiseksi pilottialueeksi, jossa testattaisiin, miten voidaan pienillä lainsäädäntömuutoksilla, jotka kohdennetaan ihmisten ja väestön kannalta tärkeisiin kohteisiin, saada hyötyä tuolla alueella. Sitten näitä kokemuksia voitaisiin laajemmin kohdistaa kaikkiin Pohjoismaihin ja kaikille alueille.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Det var en mycket bra presentation av utskottets synpunkter som vi nyss fick, och den innehåller också tillräckligt mycket kritik. Det krävs konkretion av den här verksamheten.

Ett av förslagen som gäller gränsregionerna är en sak som konstaterats i sammanfattningen av Finlands utrikesutskotts betänkande om Finlands gränshinderdebatt. Den långa gemensamma gränsregionen Tornedalen skulle till exempel bli ett slags pilotregion där vi kunde testa hur vi uppnår nytta i regionen genom små lagstiftningsändringar, inriktade på områden som är viktiga för människorna och befolkningen. Dessa erfarenheter kunde sedan i bredare omfattning tillämpas i alla nordiska länder och alla områden.