Per Olaf Lundteigen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
266
Date

Det er opplagt at mulighetene ligger der, men hvis vi virkelighetsorienterer oss, hvis vi lever blant de menneskene som er ute i denne grønne virkeligheten, vil de fleste erfare at den økonomiske muligheten for å skjøtte disse naturressursene er svært dårlig i forhold til alternativet. Jeg vil be om at ministeren realitetsorienterer seg på det punktet, for forholdene er slik i dag at det er svært lite økonomisk attraktivt å satse på de grønne næringene, og det er det som er hele essensen. Det må endres for at vi skal få endret atferd.