Per Olaf Lundteigen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
268
Date

Det er riktig at det fins penger å tjene, men jeg vil påstå at det er mer unntaket enn regelen. I Nordens tre land Finland, Sverige og Norge er skogbruket svært sentralt. Situasjonen i skogbruket i alle tre land er svært bekymringsfull. Det burde være et av de store satsingsområdene, der vi gjorde det lønnsomt for alle de menneskene som ønsker å utdanne seg og arbeide innafor den sektoren. Vi burde endre rammebetingelsene, slik at det karbonet som framskaffes gjennom tømmeret, kan konkurrere med det svarte karbonet. Og vi burde sette inn forskningsinnsats.

Det var mitt hovedpoeng, og jeg ønsker å høre statsrådens synspunkt på om ikke det er en sentral oppgave, for skogsbruket som er i en krise; hvor det trengs nye, sterke, positive økonomiske virkemidler.