Bjørt Samuelsen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
305
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

Ærede præsident! Jeg synes, at forslaget er et meget godt forslag. Det er et forslag, som handler om en nordisk alkohol- og tobakspolitik set i et folkesundhedsmæssigt perspektiv, og det er noget, som vi i VSG-gruppen er meget positivt indstillet over for, men der er dog nogle af punkterne, som vi ikke har været hundrede procent enige i. Men jeg vil gerne bruge noget tid på at snakke om promillegrænsen. Der er på side 11 en oversigt over, hvilke promillegrænser vi har i Norden, og der vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Færøerne i lighed med Norge og Sverige også har sænket promillegrænsen til 0,2. Det gjorde vi for et par år siden. Vi kan allerede nu se, at der er kommet nogle meget positive resultater ud af det, og jeg vil derfor anbefale, at de andre nordiske lande kigger på resultaterne for både Sverige, Norge og Færøerne.

Det, som vi kan se, efter at vi har sænket promillegrænsen, er, at der er langt færre, der bliver taget med alkohol i blodet. Vi har heldigvis nogle dødstal i trafikken, der er meget lave, og derfor er det endnu lidt svært statistisk at kunne sige noget om, hvor mange menneskeliv det har reddet, at vi har sænket den. Men når vi ved, hvor stor en andel af ulykkerne og dødsulykkerne det er, der sker i trafikken, hvor der er involveret alkohol, så er vi helt sikre på, at det kommer til at redde liv at vi har gjort det. Jeg vil i forbindelse med denne sænkning af promillegrænsen desuden også sige, at det, da det jo ofte er de unge, som er involveret i færdselsuheldene – og specielt de unge mænd – er noget, der også har stor betydning i forhold til, at de unge lærer ikke at blande det at køre bil med samtidig at have drukket. Der vil jeg understrege, at jeg også helt klart synes, at det er noget, der bør være gældende i forhold til bådtrafikken, hvor det, at sejle i småbåde, er noget, der tager til i omfang.

Herr præsident, der er i de nordiske lande inden for de sidste 10 år i gennemsnit 1.500 mennesker hvert eneste år, der dør i trafikken. Forestil jer, at der en gang om året var en katastrofe, hvor der var 1.500 mennesker, der døde. Så ville der jo være tale om en kæmpe historie i verdenspressen, og alle ville synes, at det var helt grusomt. Men et eller andet sted virker det, som om vi har vænnet os til at godtage, at der er disse helt skrækkeligt høje tal for dødsulykker i trafikken. Det positive er dog, at det er nogle tal, der går ned. Ser vi på sidste år, kan vi se, at tallet for de nordiske lande i gennemsnit var omkring 1.200. Det er en betydelig nedgang, og det synes jeg vi alle sammen skal være glade for. Men vi er alle sammen nødt til at have et mål om nul skadede og nul døde i trafikken, eller at vi i hvert fald får tallene bragt helt betydeligt ned, og det kan vi blandt andet, tror jeg, gøre ved at sænke promillegrænsen. Jeg vil derfor give min støtte til dette forslag, og det gælder selvfølgelig også det, der vedrører tobakdelen. Jeg tror dog ikke på et totalt forbud, og jeg er derfor glad for, at udvalget har modificeret forslaget lidt, sådan at man kan få flere til at støtte det, men jeg vil være meget positivt indstillet over for, at man får gennemført de forslag, der er blevet foreslået her. Tak.