Kimmo Sasi (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
237
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Herr president! Jag talar för presidiet i denna fråga. Vi i Nordiska rådet välkomnar ministerrådets förslag om riktlinjer för aktiviteter i Vitryssland. Trots att utvecklingen varit negativ i ett land så nära vår region fortsätter de här aktiviteterna. Nordiska rådet omfattar målen för det fortsatta samarbetet kring en demokratisk samhällsutveckling i Vitryssland, genom stöd och samarbete med det civila samfundet.

Det är imponerande att exiluniversitetet European Humanities University ger unga från Vitryssland möjlighet att studera i Vilnius. Det är av stor vikt att inte alla unga i dagens Vitryssland växer upp i en miljö präglad av diktatur, och det är fint att universitetet får stöd inte bara från Nordiska ministerrådet utan också från EU och en lång rad andra stater, många nordiska stater bland dem. Det skulle vara väldigt viktigt också att skapa så mycket studiematerial vid detta universitet som möjligt som skulle kunna spridas också digitalt.

I projektsamarbetet med de baltiska länderna bör det i enskilda fall vara möjligt att inkludera vitryska parter. Detta kräver förmodligen att Nordiska ministerrådet avsätter särskild finansiering för ändamålet.

I Nordiska rådet har vi sedan 2007 haft kontaktmöten och rundabordssamtal med deltagare från Vitryssland. Nu håller vi inte de här mötena längre i Minsk efter presidentvalet i december 2010 då demokratin i Vitryssland krossades, men vi håller kontakten med oppositionspartier och människorättsgrupper. Senaste sådant seminarium hade vi i Vilnius den 16 september. Det seminariet var mycket lyckat, och uppvaktningen var mycket bred.

Vi har ingen som helst önskan att isolera ett europeiskt land i närheten av Östersjöregionen, men regimens brutala framfart har gjort det omöjligt att för ögonblicket ha några förbindelser med det officiella Minsk.

Ärade åhörare! Jag vill gärna höra hurudana synpunkter de nordiska utrikesministrarna har vad gäller konferensen om EU:s östliga partnerskap i Vilnius. Den skulle kunna vara en början på vägen att få ett demokratiskt Vitryssland.