Manu Sareen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
298
Person
Speaker role
Samarbejdsminister
Date

Præsident, bedste kollegaer, nordiske venner. Vi har nu i en årrække i Norden arbejdet med en række initiativer, der skal fjerne grænsehindringer. Vi skal med de ændringer også gøre det enklere for folk at bevæge sig over landegrænser i Norden. Gennem de sidste seks år har arbejdet taget afsæt i Grænsehindringsforum. Arbejdet i dette forum har indtil videre været det mest målrettede og ambitiøse, som vi har oplevet. Som min islandske kollega vil redegøre for, vil denne del af grænsehindringsarbejdet nu blive afløst af en ny og endnu bedre struktur.

Men det daglige, praktiske arbejde med at løse grænsehindringsproblemer har ikke ligget stille, tværtimod. Fokus siden sidste session har blandt andet været på små og mellemstore virksomheder, uddannelsessektoren og opfølgning på løsningsforslagene på social- og arbejdsmarkedsområdet. Det svenske formandskab har prioriteret arbejdet med grænsehindringer meget højt og har løbende orienteret samarbejdsministrene om det arbejde, og i den sammenhæng vil jeg selvfølgelig også meget, meget gerne rose det svenske formandskab og takke for det fantastiske arbejde, som vi har oplevet lige præcis på dette område.

Også den sidste periode har glædeligvis budt på løsningen af en række grænsehindringsproblemer, herunder muligheden for at åbne bankkonto i Sverige, muligheden for at modtage hele den danske børne- og ungeydelse uden karenstid, enklere adgang til uddannelser i Finland uden sprogtest, en række lokale hindringer i Tornådalen med uddannelse og forskning er løst, en række hindringer vedrørende den svensk-norske grænse på social- og arbejdsmarkedsområdet er løst, og der er gennemført informationsforbedringer i Øresundsregionen.

Blandt de øvrige væsentlige begivenheder siden sidste session har været udgivelsen af en række rapporter og analyser, der blandt andet redegør for regionale udfordringer og skattesamarbejdet i Øresundsregionen, den såkaldte BOB Tax Report, vanskeligheder ved at handle over grænsen, som virksomhederne selv oplever dem, udarbejdet af Nordic Innovation, udfordringer med standarder i byggesektoren udarbejdet for Socialdepartementet i Sverige, potentialet for at styrke samarbejdet på uddannelsesområdet i form af at sikre, at det bliver nemmere at gennemføre en Nordic Master-uddannelse, rapporter om potentialet i de nordiske lande og kvalificering af omkostningerne, som hindringerne medfører, og kortlægning af, hvilke erhverv der kræver autorisation, og hvilke erhverv der åbner mulighed for at styrke samarbejdet.

Tiltaget med en ekspertgrupperapport på social- og arbejdsmarkedsområdet har indtil videre været en del af et af de mest frugtbare tiltag. Der foregår stadig løbende opfølgning på rapportens konklusioner og løsningsforslag, og dette arbejde foregår nu i sektorerne, og der rapporteres løbende til de relevante ministre.

Landene har forskellige parlamentariske traditioner og modeller for samarbejdet mellem regering og parlament. I Danmark tillader den parlamentariske tradition, at der gennemføres en aftale mellem regeringen og Folketinget, og det er rent faktisk lykkedes regeringen og Folketinget at blive enige om en indsats på en række områder.

I aftalen sættes forpligtende mål for opfølgning på en række hindringer. Nogle hindringer skal fjernes i samarbejde med øvrige nordiske lande, og nogle kan fjernes internt i Danmark. Den danske regering ser aftalen som et meget, meget effektivt instrument til at sikre handling på området. Vi vil løbende dele vores erfaring med de andre lande og håber, at vores erfaringer kan tjene som inspiration for netop samtlige nordiske lande.

Ej heller det nordiske informationssamarbejde har ligget stille siden sidste session. Der er gennemført væsentlige informationstiltag i Øresundsregionen, hvor det nu er muligt for virksomheder at beregne skat for ansatte i virksomheder. Der har både i grænseregionen og på Hallo Norden været arbejdet med at udvikle den webbaserede information til borgerne og virksomhederne, og siden 2009 har der eksisteret en database over alle grænsehindringer. Denne database har nu været igennem et gennemsyn og vil fremover være meget mere brugervenlig. Databasen kan findes på Nordens hjemmeside. Jeg har selv lige fået lov at opleve den, og jeg kan sige, at det er rigtig, rigtig godt og fornuftigt.

Ligeledes har det forebyggende arbejde været prioriteret højt under det svenske formandskab. Der har i årets løb været samarbejdet om en ensrettet gennemførelse af det reviderede direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer. I Danmark har Justitsministeriet i år skrevet til ministerierne om væsentligheden af god lovkvalitet, og lovgivningen i de øvrige nordiske lande skal beskrives, hvor dette er relevant. Jeg synes personligt, at det er meget, meget vigtigt at få det beskrevet i vores love, hvor det er relevant, så vi hele tiden er up to date om, hvor der eventuelt kan være grænsehindringer, og hvor vi skal være opmærksomme på det. Endvidere skal ministerierne sikre, at det vurderes, om lovforslag medfører de grænsehindringer, som er så forkætrede, og som vi gerne vil fjerne.

Samlet set givet det god mening at sige, at arbejdet med grænsehindringer nu er nået til et stadie, hvor problemer i større omfang end før kan løses mere smidigt, både lokalt og mellem landene. Arbejdet med hindringer er meget højt prioriteret i samtlige lande, og der findes en række holdepunkter, der dokumenterer, at det gavner landenes økonomi, når der fjernes hindringer, og arbejdet fortsætter mod et Norden, hvor der ingen grænser er for den frie bevægelighed, og hvor vi alle er afhængige af lige præcis at få fjernet grænsehindringerne i et stadig stigende tempo. Tusind tak for ordet.