Christian Beijar (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
87
Speaker role
Forslagsstillernes talsperson
Date

Fru president! Den åländska författaren Aatos Virtanen skrev redan år 1942 om ett enat Norden, om morgondagens nödvändighet, där han förutsåg att stormakterna efter kriget skulle dra de nordiska staterna åt olika håll om de inte slöt sig samman närmare. I dagens värld, när det kalla kriget förefaller vara på väg tillbaka och globaliseringen inneburit att små länder och autonomier har svårt att få sin röst hörd, har ett större land eller en federation större möjligheter. Jag vill påstå att denna fråga, som Aatos Virtanen lyfte upp, är lika aktuell i dag som för cirka 70 år sedan. Vi finner det därför angeläget att de idéer som framförts av historikern Gunnar Wetterberg i boken ”Förbundsstaten Norden” inte faller i glömska utan även framöver finns med i den politiska debatten i Norden. Många av de tankar som framförs i boken är väl värda att ytterligare utvärdera och analysera. Det nordiska samarbetet är unikt på flera sätt, inte minst för att det har ett brett stöd hos befolkningen i Norden. Det finns många lagstiftningsområden där ett fördjupat nordiskt samarbete skulle innebära ett mervärde för medborgarna. Det finns på många områden ett mervärde i en starkare union i Norden, till exempel i fråga om gemensam arbets- och studiemarknad, miljö och klimat, ekonomiska inbesparingar, näringsliv och forskning, kulturell mångfald och internationellt inflytande. Det vore intressant om ett mer konkret förslag utarbetades gällande hur en nordisk förbundsstat, statsförbund, samt olika former av fördjupat regionalt samarbete skulle kunna fungera i praktiken, till exempel i relation till de nordiska parlamenten. Ett sådant förslag kunde sedan ligga till grund för en faktiskt politisk debatt inte bara i Nordiska rådet utan även i de nationella parlamenten.

Vi anser att en debatt som baserar sig på tydliga förslag kunde bana väg för en utveckling av de konstitutionella frågorna i Norden. Det är vår övertygelse att en sådan framtidsorienterad debatt skulle vitalisera den politiska debatten i hela Norden. Med anledning härav föreslår vi de klämmar som framgår av medlemsförslaget.