Anders Eriksson (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
90
Date

Det är en mycket bra kommentar som kollegan Heikkilä har. Det är givetvis tillspetsat när jag från min sida säger att det här är den optimala lösningen på gränshinderproblematiken. Det är förstås så, men jag är också en politisk realist. Jag vet att det är långt innan vi är där, även om det säkert bara handlar om när. Hur som helst sitter jag själv med, som kanske kollegan Heikkilä vet, i Gränshindergruppen. Där försöker vi verkligen så aktivt vi kan daglig dags jobba mot gränshinderproblematiken. Vi kommer på torsdag eftermiddag att ha ett möte med Gränshinderrådet, tjänstemannarådet, där vi ska gå vidare med de här frågorna. Det ena utesluter alltså inte det andra.