Simo Rundgren (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
100
Person
Date

Arvoisa rouva presidentti! Ensiksikin olen sitä mieltä, että palestiinalaisvaltioita ei tässä vaiheessa tulisi tunnustaa. Toiseksi olen sitä mieltä, että tämän asian käsittely ei kuulu tälle foorumille. (Välihuuto: Keskiryhmä hajoaa!)

Skandinavisk oversettelse

Ärade fru president! För det första anser jag att vi inte bör erkänna en palestinsk stat i det här skedet. För det andra anser jag att denna fråga inte bör behandlas i detta forum. (Inpass:  Mittengruppen splittras!)