Torgeir Knag Fylkesnes (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
107
Date

Dette er en litt merkelig diskusjon. Nesten hele verden har som mål å få til en tostatsløsning med Palestina og Israel. Nesten hele verden er enig i det. Da blir det ganske spesielt plutselig å mene at en parlamentarikerforsamling som oss, som kun gir råd i denne typen spørsmål, ikke kan ta til orde for det.

Ideelt, og det tror jeg alle er enige om, skal en anerkjennelse komme etter at man har fått på plass en fredsavtale mellom Palestina og Israel. Men dessverre – vi har holdt på i to tiår, som representanten fra Finland var inne på. Han har vært med i fredsbevarende styrker der nede – han har vært med på å intervenere i disse områdene, og det er lenge siden. I flere tiår vi har holdt på å prøve å få til en ordentlig avtale. Det skjer ikke, og det er antakelig fordi maktforholdene er meget skjeve. Så hvordan representanten Dencker kan mene at en parlamentarikerforsamling som Nordisk råd ikke skal kunne uttale seg om en tostatsløsning, synes jeg er veldig rart.