Britt Lundberg (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
74
Speaker role
Midtergruppen talsperson
Date

Ärade president! Vi har talat om Nordens globala roll, om FN:s hållbarhetsmål, och det är viktigt att Norden bär sitt ansvar. Ett tema som mittengruppen vill tillägga till denna diskussion är nordiskt samarbete om fredsförmedling. Det är ett av de områden där de nordiska länderna är traditionellt starka. Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna har ett närmare samarbete när det gäller att bygga fred och särskilt att förhandla om fred i världens konfliktområden. Vi vill också gärna se att det här blir ett tema för Nordens profileringsarbete under statsministrarna och vi har fått positiva svar från våra statsministrar tidigare här i dag, och det är vi glada för. Vi ska vara mycket tydliga, det här handlar inte om att exportera och tvinga fram den nordiska modellen i de mycket sårbara fredsprocesserna. Det handlar om att vi samlar information och kunskap på detta område så att vi i Norden blir ännu starkare i fredsförmedling än vad vi är i dag. Tillsammans ska vi kunna se till att vi utbildar framtida fredsförhandlare.

Avslutningsvis, varför just detta förslag just nu? Det är för att det läggs mycket energi för att det rustas för krig, någon måste tala för fred. Det vill vi göra, det vill vi i mittengruppen göra.