Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
84
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Herr president! Den konservativa gruppen har framlagt ett medlemsförslag om granskning av Nord Stream 2. Vi gör det egentligen utifrån tre huvudområden. Det första är det miljö- och energipolitiska. Vi pekar på det beroende som vi riskerar att göra oss i Norden och framför allt i Europa med möjligheten att få mer rysk gas. Den fråga som vi måste ställa oss är: Behöver Europa mer rysk gas, eller behöver Europa mindre rysk gas? Svaret från vår sida är enkelt, nämligen: Europa behöver mindre rysk gas.

Det andra är den försvars- och säkerhetspolitiska dimensionen. Vi lever i ett försämrat säkerhetspolitiskt klimat, vilket också framfördes av Erna Solberg när det gällde det norska ministerrådsprogrammet för nästa år. Det är ett nytt Östersjöområde efter en illegal annektering av Krim och efter det som nu sker i östra Ukraina. Bara under de senaste åren – två och ett halvt år – är det 10 000 döda och 20 000 skadade. Det gör att vi måste förhålla oss på ett helt nytt sätt till den ryska federationen och vad den gör.

Det tredje är att det är alldeles uppenbart att den nya gasledningen också ska göra det svårare för Ukraina att tjäna pengar. En del av gasleveranserna i dag mellan Ryssland och den tyska marknaden går över Ukraina. Då är det rätt orimligt att vi från Norden ger stöd och hjälp till demokratin i Ukraina. Vi ger pengar och vi ger lån med den ena handen, och sedan accepterar vi med den andra att Ukraina undergrävs på det här sättet av Ryssland.

Herr president! Jag ser dessutom att vi här i rummet har företrädare för Estland, Lettland och Litauen. Det är otroligt glädjande att vi har detta nära samarbete mellan Baltiska församlingen och Nordiska rådet. Om det är några länder som verkligen understryker vikten av att inte etablera Nord Stream 2 är det vännerna i Estland, Lettland och Litauen. Därför tycker jag att vi borde göra gemensam sak med dem, och därför har vi ett ansvar att agera från Nordiska rådet.