Arja Juvonen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
126
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Arvoisa presidentti Meillä Suomessa julkaistaan vaalikausittain selonteko ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitikasta. Sen selonteon tarkoitus on kertoa, mitä hyvää on maahanmuuton eteen tehty ja miten on ennakoitu tulevia asioita. Näkisin itse tämän jäsenehdotuksen toimivan myös tässä asiassa.

Täällä nostettiin esiin mielenterveysongelmat ja kiusaaminen. Muun muassa maahanmuuttajataustaiset pojat ovat tässä kiusaamisvaarariskiryhmässä.

Sitten nostan esiin myös työikäiset ja sen, että me saamme heille kielitaitoa ja työpaikkoja. Nostan esiin myös ikääntyneet. Meillä väestö ikääntyy, ja vaikkakin moni maahanmuuttaja on nuori tullessaan, siitä huolimatta usea heistä jää Suomeen. Ainakin meillä Suomessa todettiin se, että meillä on vielä paljon tehtävää sen eteen, että me saamme myös palvelut heille.

Näkisin, että kyllä tämän työryhmän tehtävänä ja mahdollisuutena voisi olla myös pohtia ihan oikeasti yhteiskunnallisesti näitä haasteita, joita meillä on edessä. Olen itse sosiaali- ja terveyspolitiikan edustaja, niin tunnen ne asiat.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! I Finland publiceras varje valperiod en redogörelse över utlännings-, invandrings- och integreringspolitiken. Avsikten med redogörelsen är att berätta om bra åtgärder för invandringen och om förberedelser för framtiden. Jag anser att medlemsförslaget också fyller denna funktion. Mentala problem och mobbning har tagits upp här. Bland annat pojkar med invandrarbakgrund löper risk för mobbning.  Sedan vill jag lyfta fram personerna i arbetsför ålder, att de behöver språkkunskaper och arbetstillfällen. Jag vill också betona de äldres situation. Vår befolkning åldras, och även om många invandrare är unga när de kommer stannar många av dem i Finland. Åtminstone i Finland har vi konstaterat att mycket arbete återstår för att tillhandahålla också dem tjänster. Jag ser det som både en uppgift och en möjlighet för denna arbetsgrupp att granska de utmaningar som vi står inför ur ett samhälleligt perspektiv. Jag representerar själv social- och hälsopolitiken och är insatt i den.