Paavo Arhinmäki (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
59
Speaker role
Nordisk grön vänster
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Ei niin merkittävä näkökulma, mutta pieni kuitenkin, nimittäin rajojen yli tehtävästä työstä voi olla joskus hyötyä. Eräs sukulaiseni sairastui Norjassa ja joutui siellä kuninkaalliseen sairaalaan. Palvelu toimi erinomaisesti, nimittäin hänen henkilökohtainen sairaanhoitajansa oli suomalainen ja puhui tietenkin täyttä suomea, ja hän sai olla yhden hengen huoneessa. Kun hän palasi takaisin Suomeen, hoito jatkui suomalaisessa sairaalassa, jossa sairaanhoitaja ei ollut suomenkielinen ja huoneessa oli neljä potilasta. Eli rajat ylittävä yhteistyö ja työmarkkinat eivät hyödytä pelkästään työntekijöitä, jotka siirtyvät rajan yli, vaan siitä voi olla paljon hyötyä meille pohjoismaalaisille kansalaisille muussakin mielessä.


Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! En inte så betydande synpunkt, men en liten ändå, nämligen vi kan ibland ha nytta av arbete över gränserna. En av mina släktingar blev sjuk i Norge och togs in på det kungliga sjukhuset. Servicen var utmärkt, min släkting hade nämligen en finskspråkig sjuksköterska, som naturligtvis talade finska, och fick ett eget rum. Efter återkomsten till Finland fortsatte vården på ett finländskt sjukhus där sjuksköterskan inte var finskspråkig och där det fanns fyra patienter i rummet. Gränsöverskridande samarbete och arbetsmarknader gagnar alltså inte bara arbetstagarna som byter land utan kan vara till stor nytta för oss nordiska medborgare också på andra sätt.