Lars-Arne Staxäng (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
82
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president och nordiska delegater! Grundfrågan, att ta bort gränshinderfrågorna i det nordiska arbetet, är högprioriterat – därom inget tvivel. Här finns det ett delegationsförslag om att införa en nationell rådgivningskommitté eller nationella rådgivningskommittéer. Om detta är det bästa sättet att komma fram i de här frågorna tycker vi i den konservativa gruppen är lite för tidigt att säga. Vi vill se över detta i beredningen, men vi tar också till oss de positiva erfarenheter som finns från Finland innan vi gör ett slutgiltigt ställningstagande. Vi säger alltså inte nej – detta kan vara intressant – men vi tycker att det är lite för tidigt. Men det är klart: Kostar det ingenting är ju det ett positivt besked i den delen, för vi tittar naturligtvis även på hur detta ska prioriteras i budgeten.